คำถามที่พบบ่อย

Smart Factory คือการพัฒนาการทำงานและการบริหารในโรงงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น Internet of Things(IoT) และ Artificial Intelligence (AI)

Qonnect คือ IoT Solution ที่ช่วยให้เริ่มต้ Smart Factory ได้ง่ายสุดไวสุด
เชื่อมต่อข้อมูลอัตโนมัติ และ Real time
ลดความวุ่นวาย บริหารงานง่ายขึ้น

©2021 Qonnect, All right reserved.
©2021 Qonnect, All right reserved.